onsdag den 21. februar 2018

Fra JV 20-2-18:

Pinsekirken overtager børnehus i Sædding


Puljeinstitutionen Børnehuset Sapin på Sædding Strandvej omdannes til privat-institution under Pinsekirkens Børnehave, der ønsker at udvide.

Esbjerg Kommune: Det går godt i Pinsekirkens Børnehave, der i 2015 kunne fejre sin 20 års fødselsdag og længe har ønsket at udvide.
Mandag aften godkendte et flertal i Esbjerg Byråd en ansøgning fra Pinsekirkens Børnehave om oprettelse af en privat-institution, nemlig i puljeinstitutionen Børnehuset Sapins lokaler på Sædding Strandvej 97. Der er ansøgt om en driftsaftale til ni børn i 0-2 års alderen og 15 børn i alderen tre år til skolestart, hvilket svarer til det børnetal, der i dag er på adressen.
Det er meningen, at Sapin skal drives som en selvejende institution, hvor ejerbestyrelsen er den øverste myndighed, men der oprettes forældrebestyrelse i forbindelse med godkendelse af Sapin som privatinstitution. Pinsekirken havde bedt om, at byrådet dispensere fra størrelsen af driftsgarantien således, at Pinsekirken kun skulle stille med én måned, men det blev til de tre, der normalt skal stilles garanti om.
Sarah Nørris fra Enhedslisten stemte imod.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar