tirsdag den 15. september 2020

Politisk arbejde med sikre minimumnormering for alle børn også i de private institutioner.

DLO - Dagnistituionernes Landsorganisation  - er vores faglige organisation. De kæmper for at også vi private børnehave kan få del i det samme tilskud som de andre børnehaver får. Sidste gang politikerne delte ekstra beløb ud til børnehaver, blev de private snydt. Dette vil vi og DLO kæmpe for, at det kun skete en gang og at politikerne får øje for, at det var en fejl og at vi private også yder vores til at få god pasning til børn i Danmark. DLO har iværksat to tiltag, henvendt til jer forældre. I kan skrive et brev direkte til politikerne og i kan underskrive en digital underskriftindsamling. Begge dele helt frivilligt.


DLO iværksætter en digital underskriftsindsamling, for at understøtte forældrenes mulighed for at støtte op om arbejdet for minimumsnormeringer til alle børn, også i de private daginstitutioner. Vi har derfor oprettet underskriftsindsamlingen som kan tilgås via dette link https://www.skrivunder.net/minimumsnormringer_til_alle_born


DLO opfordrer også alle forældre til at skrive til politiker med følgende skabelon som foreslag:

Kære [politiker]

 

Jeg/vi er forældre til et barn i en af de næsten 600 private daginstitutioner, som I med aftalen om minimumsnormeringer har besluttet ikke skal have glæde af de ekstra penge til ordentlige normeringer.

 

I skal vide, at vi er meget utilfredse med den beslutning, og aftalen er med til at give os overvejelser om, hvor vi skal sætte vores kryds ved næste valg. I Danmark plejer vi ikke at gøre forskel på børn, og vi kan simpelthen ikke forstå, at I svigter de børn, hvis forældre har valgt en privat institution.

 

Vi har valgt en privat institution, fordi vi mener, at det er den bedste institution for vores barn. Den ligger tæt på hvor vi bor og personalet i institutionen er nærværende og dedikerede til vores børn. Deres store engagement har måske noget at gøre med, at man i en lille institution er med til at bestemme på en helt anden måde, end i de meget store kommunale institutioner, vi ellers kender til.

 

Institutionen har også et tæt og godt forældresamarbejde, og man er netop opmærksom på at prioritere bedst mulige normeringer frem for administration/bureaukrati som i de kommunale. Derfor hjælper vi også med glæde til og kan se, at fokus er på børnene.

 

Alle børn i daginstitution i Danmark har indtil nu fået samme tilskud fra kommunen. Som privat institution har vi mulighed for en højere forældrebetaling, men det ønsker vi faktisk ikke, da vores institution skal være for alle. Med jeres aftale har I skabt en situation, hvor vi kan være tvunget til at skrue forældrebetalingen op, for at kunne følge med i forhold til de kommunale, som nu får eget bedre økonomi – endda efter en fordelingsnøgle, der også tæller vores børn. Det synes vi er uretfærdigt og urimeligt overfor forældre, der ikke kan betale mere.

 

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at vores institutioner er underlagt det kommunale tilsyn præcis som alle andre daginstitutioner. Vi kunne også sagtens, som de kommunale institutioner, levere et revisorpåtegnet regnskab, der dokumenterede brug af ekstra penge til opnormering af personale.

 

Vi opfordrer til, at I ændrer aftalen, så alle børn kan få glæde af bedre normeringer. Vi opfordrer samtidig til, at I fremover sikrer, at alle børn i Danmark behandles lige. Alle børn har brug for ordentlig voksenkontakt i deres hverdag, uanset hvilken daginstitution de går i.

 

Venlig hilsen

xxx

***

Ingen kommentarer:

Send en kommentar